Prednosti 3D CBCT posnetkov pred 2D slikami

CBCT tehnologija je nedvomno prinesla ogromno prednosti zobozdravstvu tako v diagnostiki, kot v načrtovanju zdravljenja. Uporabnost 3D posnetkov je še posebej opazna v endodontiji, implantologiji in oralni kirurgiji.

Kaj pa splošno zobozdravstvo?

Mnogi pravijo, da 3D posnetki niso potrebni, še posebej zaradi historično višjih doz. Nekateri pa so mnenja, da so bile 2D slike uspešno uporabljene v zobozdravstvu že mnoga leta in ni razloga za spremembo.

S CBCT smo hitrejši in boljši

Za zdravljenje zob lahko uporabimo več različnih postopkov, bistvenega pomena pa je postaviti pravilno diagnozo. 2D slika nas lahko pripelje do diagnoze, ki pa ni vedno zanesljiva, saj pride do prekrivanj, popačenj, povečav, zavajajočih informacij o kostni gostoti, … Večinoma se na 2D slikah pokaže težava šele v napredovanem stanju, ki posledično zahteva daljše in invazivnejše zdravljenje. S 3D posnetkom pridobimo informacije hitreje ter prej postavimo natančnejšo in zanesljivejšo diagnozo.

S CBCT pridobimo informacije iz več zornih kotov

Očitna prednost CBCT pred 2D slikami je možnost pregleda anatomije iz več zornih kotov ter bolj celosten pregled.

Zaupanje pacientov in priporočila

Z uporabo 3D posnetkov vašim pacientom lažje razložite njihovo trenutno stanje in postopek zdravljenja. Tako bodo videli, da so deležni najboljše možne obravnave in še dodatno utrdili zaupanje v vas. S tem si pridobite zadovoljnejše paciente, ki bodo priporočali vašo ordinacijo tudi drugim.

Posnetki z nizko dozo

Večina proizvajalcev CBCT naprav oglašuje slikanje z nizko dozo oziroma hitre posnetke, vendar z nižanjem doze, zmanjšajo tudi kakovost posnetka. Tak posnetek je uporaben le v nekaterih primerih (kontrola med zdravljenjem) in ni optimalen za postavitev diagnoze. Pravi izziv je narediti posnetek primerne diagnostične kakovosti ob nizki dozi za pacienta.

Planmeca Ultra Low Dose (ULD) tehnologija deluje na drugačnem principu od ostalih, saj z njeno uporabo znižamo dozo za pacienta v povprečju za 77%, brez statistično signifikantne razlike v diagnostični vrednosti posnetka*. Uporabimo pa jo lahko pri vseh resolucijah.