Ultra Low Dose

Slikanje z ultra nizko dozo

Planmeca Ultra Low Dose je posebna tehnologija slikanja na vseh ProMax 3D in Viso CBCT aparatih, ki zmanjša dozo pacienta v povprečju za 77% brez statistično signifikantne razlike v diagnostični vrednosti posnetka.*

Pri uporabi te tehnologije je doza lahko nižja kot pri standardnem ortopanu.

Enostavna za uporabo

Funkcijo vklopimo z enostavnim pritiskom na gumb.

Za vse volumne in velikosti vokslov

Tehnologija je neomejena glede volumnov in velikosti vokslov.

HD resolution

HD

Velikost voksla 150 μm
Doza za pacienta ~134 μSv

HD resolution Ultra Low Dose

HD z ULD

Velikost voksla 150 μm
Doza za pacienta ~32 μSv

Normal resolution

Normal

Velikost voksla 200 μm
Doza za pacienta ~86 μSv

Normal resolution Ultra Low Dose

Normal z ULD

Velikost voksla 200 μm
Doza za pacienta ~20 μSv

Low resolution

Low

Velikost voksla 400 μm
Doza za pacienta ~30 μSv

Low resolution Ultra Low Dose

Low z ULD

Velikost voksla 400 μm
Doza za pacienta ~6 μSv