Ultra Low Dose
Slikanje z ultra nizko dozo

Ultra Low Dose je serijsko vgrajena tehnologija slikanja z zmanjšano dozo na vseh ProMax 3D in Viso CBCT aparatih. Pri uporabi te tehnologije je doza nižja kot pri standardnem ortopanu.

Enostavna za uporabo

Funkcijo vklopimo z enostavnim pritiskom na gumb.

Za vse volumne in velikosti vokslov

Tehnologija je neomejena glede volumnov in velikosti vokslov.

HD resolution
HD

Velikost voksla 150 μm
Doza za pacienta ~134 μSv

HD resolution Ultra Low Dose
HD z ULD

Velikost voksla 150 μm
Doza za pacienta ~32 μSv

Normal resolution
Normal

Velikost voksla 200 μm
Doza za pacienta ~86 μSv

Normal resolution Ultra Low Dose
Normal z ULD

Velikost voksla 200 μm
Doza za pacienta ~20 μSv

Low resolution
Low

Velikost voksla 400 μm
Doza za pacienta ~30 μSv

Low resolution Ultra Low Dose
Low z ULD

Velikost voksla 400 μm
Doza za pacienta ~6 μSv