Mammotome Revolve

Mammotome Revolve

Sistem za stereotaktično in ultrazvočno vakuumsko biopsijo dojk z odličnimi preparati za patološko analizo.

Brezžični sistem za ultrazvočno vakuumsko biopsijo dojk.

Širok izbor markerjev za biopsijo dojk.

Sistem za slikanje preparatov biopsije dojk.